Konsulatet

Christian Mikkel Dobloug (f.1979) er honorær konsul for republikken Kazakhstan til Norge, med embedsdistrikt Innlandet, Trøndelag, og Vestlandet fylker. Dobloug ble forespurt om å tiltre som honorær konsul i 2015, etter henvendelse fra den Kazakhstanske utenriksministeren.

Doblougs execatur ble ratifisert av utenriksminister Børge Brende 5. mai samme år, og han inngår således i det norske konsulære diplomatkorps organisert gjennom Corps Consulaire de Norvège.

Dobloug er utdannet økonom fra Business School Lausanne i Sveits, og har en mastergrad i Internasjonal diplomati og strategi fra London School of Economics.

Kulturminnevern

Dobloug har bemerket seg i kulturminnepolitikken, og har sittet i styret til stiftelsen Norsk Kulturarv, og Foreningen Fredet – Interesseorganisasjon for eiere av fredede bygninger og eiendommer. I tilegg representerte han partiet Venstre i Nord-Fron kommunestyre i to perioder, og hadde sentrale verv i partiet Venstre.

Industri

Christian Mikkel Dobloug er eier av Doblougs Bryggeri, et prisvinnende mikrobryggeri på Ringebu. Christian Mikkels tipp-tippoldefar Christian Julius Schou grunnla Schous Bryggeri, Norges første industribryggeri, i 1837.

Kontakt konsulatet

Konsul C. Mikkel Dobloug

mikkel.dobloug@kaznor.no

Tjenester

Mikkel Dobloug takket ja til tittelen Honorærkonsul i 2018 og har siden både besøkt Kazakhstan og vært værtskap for delegater på reise i Norge.

 

Services

Are you travelling to Norway on official business?

Please contact Honorary Consulate Mr. Christian Mikkel Dobloug at mikkel.dobloug@kaznor.no and he will be able to offer his services to you.

Velcome to Norway

Norway is part of the Nordic countries in Northern Europe, neighbouring Sweden to the east and Finland and Russia to the North.

Norway is not part of the European Union.

For more information about Norway, please visit:

Visitnorway.com

Government.no

 

Hva er en konsul?

En konsul er en stats stedlige representant i et fremmed land, og leder av et konsulat. De typiske konsulære oppgaver er å assistere og beskytte senderstatens borgere i mottakerstaten, mens de i liten grad representerer senderstatens myndigheter i forhold til mottakerstaten.

Konsuler kan både være yrkesdiplomater og tilknyttet en ambassade, gjerne i form av en egen konsulatavdeling (konsulæravdeling), eller et frittstående konsulat, eller de kan være honorære konsuler. Dette er ofte privatpersoner med annen jobb eller næringsvirksomhet, tradisjonelt ofte representanter for den lokale forretningseliten, som utfører konsuloppgavene gratis eller mot et beskjedent vederlag.

Tradisjonelt bestod konsulatvesenet i stor grad av honorære generalkonsuler, konsuler og visekonsuler, men dette er ikke lenger like utbredt som det var tidligere. En konsuls ansvarsområde er ofte en by og dennes omgivelser eller en noe større region eller landsdel. Tittelen generalkonsul brukes ofte for en konsul med ansvar for et helt land (for eksempel dersom senderstaten ikke har ambassade i det landet) og ellers for lederen for spesielt store og viktige konsulære stasjoner.

Corps Consulaire de Norvège

Corps Consulaire de Norvège ble etablert i 1973 og er en non-profit organisasjon for alle lands konsulære representanter i Norge. Corps Consulaire de Norvège er en nasjonal organisasjon med hovedkontor i Oslo og lokalforeninger rundt om i landet.

Oppgavene til Corps Consulaire de Norvège er å:
– fremme interessene til det konsulære korps
– utvikle og ivareta det gode rykte til det konsulære korps
– representere det konsulære korps overfor regjeringens departementer og andre sentrale myndigheter
– representere det konsulære korps overfor de internasjonale miljøer knyttet til konsulære aktiviteter 
– tilby sine tjenester for rekruttering og utvelgelse av nye konsuler

Corps Consulaire de Norvège er medlem av den internasjonale konsulorganisasjonen
Federation Internationale Des Corps et Associations Consulaire, (FICAC), som er en
godkjent NGO (Non Governmental Organization) registrert i FN.

Corps Consulaire de Norvège har et godt samarbeid med Det kgl. norske Utenriksdepartement, som bl.a. utsteder ID-kort for konsuler og utgir katalogen; «Fremmede staters konsulære representasjon i Norge». Det er også linker mellom internettsidene til Det kgl. norske Utenriksdepartement og Corps Consulaire de Norvège.

Minst en gang årlig arrangeres det temamøter i regi av Corps Consulaire de Norvège, i tillegg til at det årlig arrangeres årsmøte med middag. I tilknytning til årsmøtet holdes det alltid et foredrag av en sentral person som tar for seg et dagsaktuelt tema eller spesielle saker av internasjonal interesse. Svært mange av ambassadørene i Oslo kommer på temamøtene.

Corps Consulaire de Norvège tilbyr sine medlemmer CC-skilter til bil og holder deg à jour med oppgaver, etikette og regelverk for konsuler i Norge.

Besøk nettisen