Velkommen til Kazakhstan

Republikken Kasakhstan er en demokratisk, sekulær, juridisk og sosial enhetsstat hvis høyeste verdier er et individ, individets liv, rettigheter og friheter.

Kasakhstan ble uavhengig 16. desember 1991. Hovedstaden heter Nur-Sultan. Statsspråket er kasakhisk. Russisk har status som offisielt språk for interetnisk kommunikasjon. Valutaen er Tenge.

Statssjefen og høyeste embetsmann i Kasakhstan er Presidenten. Presidenten bestemmer hovedretningene for statens innenriks- og utenrikspolitiske anliggender og representerer Kasakhstan i nasjonale og internasjonale forbindelser. Presidenten er symbolet og garantisten for folkets enhet og statsmakten, grunnlovens ukrenkelighet, og individets og borgernes rettigheter og friheter.

Kasakhstans regjering implementerer den utøvende makten, leder systemet med utøvende organer og utøver tilsyn med deres aktivitet.

Demokrati

De lovgivende funksjonene utføres av parlamentet. Parlamentet består av to kamre som styrer på permanent basis: Senatet og Majilis. Senatets sammensetning er definert i grunnloven. Medlemmene blir valgt ved hemmelig, indirekte valg. To personer fra hver oblast, større by og hovedstaden skal sitte i senatet. I tillegg  utnevner presidenten femten medlemmer som skal representere senatet i republikkens kulturelle og andre viktige samfunnsinteresser. 

Majilis består av 107 medlemmer. Majilis´ sammensetning er definert i grunnloven. Ni medlemmer for Majilis er valgt av Forsamlingen for folket i Kasakhstan. Senatets medlemmer sitter i en periode på seks år; mens medlemmene i Majilis blir valgt for fem år av gangen. For tiden er tre partier representert i Majilis – “Nur Otan” -partiet, “Ak zhol” demokratiske parti i Kasakhstan og Det kommunistiske folkepartiet i Kasakhstan. Parlamentsmedlemmer fra Forsamlingen for folket i Kasakhstan er også representert i parlamentet.

Kazakhstans 14 oblaster

Landet delt inn i 14 oblaster, hovedstaden og ytterligere to byer med status som statlig viktige:

 • Nur-Sultan – statlig viktig by – hovedstaden i Kasakhstan
 • Almaty – statlig viktig by
 • Shymket – statlig viktig by
 • Akmola-regionen
 • Aktobe-regionen
 • Almaty-regionen
 • Atyrau-regionen
 • Øst-Kasakhstan-regionen
 • Zhambyl-regionen
 • Vest-Kasakhstan-regionen
 • Karagandy-regionen
 • Kostanay-regionen
 • Kyzylorda-regionen
 • Mangystau-regionen
 • Pavlodar-regionen
 • Nord-Kasakhstan-regionen
 • Sør-Kasakhstan-regionen

Demografi

Befolkningen i Kasakhstan per 2019 var 18.9 millioner mennesker. I følge den nasjonale folketellingen ser den etniske strukturen i det kasakhstanske samfunnet innen 2009 slik ut:

• Kazakhere – 63,07%
• Russere – 23,70%
• Usbekere – 2,85%
• Ukrainere – 2,08%
• Uygurs – 1,40%
• Tatarer – 1,28%
• Tyskere – 1,11%
• Andre – 4,51%

Naturressurser

Republikken Kasakhstan er et industriland der gruvedrift er en av hovedkildene til den økonomiske veksten.

Landets mineralråvarebase består av mer enn 5 000 forekomster med en estimert forventet verdi på hundretalls milliarder kroner.

Landet er fremst i verden med hensyn til utforskede reserver av sink, wolfram og baritt, og ligger på andreplass innen sølv, bly og krommalm, tredjeplass innen bekreftede lagre av kobber og fluoritt, og fjerde- og sjetteplass innenfor henholdsvis molybden og gull.

Kasakhstan har også betydelige reserver av olje og gass. Disse er konsentrert i de vestlige områdene. Som en av verdens ledende produserer landet mer enn 80 millioner tonn olje og gass kondensat i året. Den årlige utvinningen er planlagt å økes til 120 millioner tonn innen 2020.

For tiden ligger Kasakhstan på 9. plass i verden når det gjelder bekreftede oljereserver. I tillegg er landet på 8. plass i reservene av kull og 2. plass i reservene av uran.

Sport

Idrett ligger kasakhstanske hjerter nært. Favorittsporten fotball er tett etterfulgt av rugby, ishockey, skøyteløp, vektløfting, fri-idrett, boksing og andre kampsporter.

Medeo, en skøytebane i nærheten av Almaty er en av de beste i verden der det ble satt mange fartsrekorder i fortiden. Deres innendørs skøytestadion i Astana ble bygget da Kasakhstan var vertsnasjon for vinterlekene i 2011. Kasakhstan har også oppforstret noen av de mest anerkjente idrettsutøverne i verden som Alexander Vinokourov (sykling), Vladimir Smirnov (langrenn) med syv olympiske medaljer og 11 verdenscup-medaljer, samt Dmitriy Karpov (ti-kamp) og Olga Rypakova (friidrett).

Kasakhstan er vertsnasjon for det fjerde World Combat Games i 2021. 

I begynnelsen av 2011 ble de 7. Asiatiske vinterlekene gjennomført med suksess i Nur-Sultan og Almaty, der landslaget tok førsteplassen i lagrankeringen. I januar-februar 2017 var byen Almaty vertskap for den 28. Verdens Vinteruniversiaden.

I tillegg har Kasakhstan høstet et bredt spekter av internasjonale idrettsarrangementer.

For eksempel:
– VM i bryting i 2019
– Is-hockey VM i 2019 divisjon 1
– Verdenscupen i hurtigløp på skøyter 2016-2017
– VM i boksing for kvinner i 2016
– Sprint-VM på Skøyter i 2015
– VM i judo i 2015
– VM i vektløfting i 2014
– VM i boksing i 2013
– VM i hurtig- og lynsjakk i 2012

Utdanning

Grunnskolen i Kasakhstan begynner vanligvis i en alder av 7 og løper fra år 1 – 4. Klassene kjører vanligvis i to økter, fra 8 til 1 og fra 2 til 7, med elever som enten går på kurs om morgenen eller på ettermiddagen. Alle barneskoler er statseide og grunnskoleopplæring er en konstitusjonelt beskyttet rettighet for alle borgere.

Grunnskolen tilbys gratis til alle borgere og innbyggere i Kasakhstan, og foreldre betaler vanligvis bare for fritidsaktiviteter som sportsprogrammer, musikkprogrammer, og noen ganger laboratorieutstyr eller annet spesialutstyr.

Ungdomsskole 

Studentene fortsetter på ungdomsskolen fra klasse 5 til år 9. Læreplanen er for generell utdanning som dekker fag som litteratur, studentens førstespråk, russisk eller kasakhisk språk (avhengig av skolens språk generelt), historie, fysikk, matematikk, biologi, kjemi, fremmedspråk, m.m.

Videregående skole 

Etter ungdomsskolen, har kasakhstanere tre valgmuligheter. Studentene står fritt til å velge hvilket spor de vil innenfor videregående opplæring, men er pålagt å følge en. Nyutdannede av alle sporene er kvalifisert for å komme på universitetet. Det første sporet er en generell ungdomsskole som dekker klasse 10-11 og gir generell utdanning. I tillegg er det to læreplaner for yrkesrettet utdanning: grunnleggende yrkesopplæring som gis av opplæringsskoler og lycéer, og videregående yrkesopplæring levert av høyskoler og handelsskoler.

Grunnleggende yrkesopplæring er tilrettelagt for å gi elevene kompetanse til å utføre yrke. Programmet omfavner vanligvis to eller tre år), og i noen fagområder fire år. Uteksaminerte studenter er sikret plass på høyskoler for avansert yrkesopplæring eller på universitet. Staten betaler utgiftene til utdanning.

Høgskoler gir et program som gir både akademisk allmennopplæring og avansert yrkesutdanning. Nyutdannede kan gå videre til universitetet eller begynne å jobbe. Fra budsjettloven av 1999 er høgskoler statlige og selvfinansierte. I prinsippet tilbys all obligatorisk utdanning (grunnskole og videregående) gratis.

Universiteter

Flaggskipets i Kasakhstans system for høyere utdannelse er forskningsuniversitet Nazarbayev University. To andre fremtredende universiteter i Kasakhstan er al-Farabi Kazakh National University i Almaty og L. N. Gumilyov Eurasian National University som ligger i Nur-Sultan.

I tillegg er det noen få internasjonale universiteter som KIMEP, som er et felles program, 40% eid av regjeringen i Kasakhstan, men utdanning er basert på det vestlige systemet. Kazakh-British Technical University og Kazakh-American University representerer felles prosjekter mellom henholdsvis Kasakhstan og Storbritannia og USA. På alle tre institusjonene er undervisningsspråket engelsk. University of Central Asia, grunnlagt i fellesskap av regjeringene i Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan og  Aga Khan, er tilknyttet Aga Khan Development Network. Kasakhstan-campus ligger i Tekeli. En rekke spesialitetsuniversiteter finnes også. 

Geografi og klima

Kasakhstan ligger i sentrum av det eurasiske kontinentet. Med et areal på 2 724 900 km² er Kasakhstan det niende største landet i verden.

I nord og vest har republikken felles grenser mot Russland – 7 591 km (den lengste sammenhengende overlandsgrensen i verden), i øst med Kina – 1 783 km, i sør med Kirgisistan – 1 242 km, med Usbekistan – 2 351 km og med Turkmenistan – 426 km.

Den totale lengden på landegrensene er 13 200 km. I tillegg finnes to midtlandshav på territoriet – det Kaspiske hav og Aralsjøen. Kasakhstan er den største innlandsstaten i verden.

En stor del av landets landområde består av ørkener – 44% og halvørkener – 14%. Stepper dekker 26% av Kasakhstans areal, skoger – 5,5%. Det er 8 500 elver i Kasakhstan.

Den nordøstlige delen av det Kaspiske havs vannområde ligger innenfor landets territorium. Aralsjøen deles mellom Kasakhstan og Usbekistan. Det er 48 000 store og små innsjøer i Kasakhstan. De største av dem er Aralsjøen, Balkhasjsjøen, Zaisansjøen og Alakolsjøen.

Takket være avstanden fra havene har landet et ekstremt kontinentalt klima.

Gjennomsnittstemperaturen i januar er −19°C i nord og −2°C i sør. Gjennomsnittstemperaturen i juli er rundt +19°C i nord og +28°C i sør. Sommeren er varm og tørr, vinteren er kald og snødekt.