Kazakhstan ser til fremtiden, viderefremmer kulturarv og binder sammen Vesten med Asia.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Kasakhstan er en demokratisk, sekulær republikk som fikk sin uavhengighet fra Sovjetunionen i 1991. Landet har et område større enn hele vesteuropa.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Den Kazakhstanske Ambassaden har egne nettsider med informasjon om hvordan du reiser til Kazakhstan og hva du kan forvente når du reiser.

Utforsk naturen i ett av Europas uoppdagede store land, med inntakt urkultur ...

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Kazakhstan ved opphold i opptil 30 dager. Konsulatet bistår alle visumsøknader.